2% z dane

Milí priatelia,

oslovujeme Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane pre naše občianske združenie, ktoré je vytvorené pri Detskom domove Škovránok Hnúšťa. Podporujeme aktivity detí vedúce k ich ďalšiemu rozvoju osobnosti a to v práci, učení a v iných pre deti prospešných aktivitách. Realizujeme a podporujeme prázdninové a voľnočasové aktivity detí umiestnených v detskom domove v Hnúšti a v detskom domove v Tisovci, ktoré vedú k napĺňaniu biologických, psychických a sociálnych potrieb dieťaťa. Od 15.12.2010 pribudla v našom detskom domove skupina zdravotne ťažko postihnutých detí. Počas minulého roka bol náš príjem len z členského a zo sponzorských darov. Peniaze boli použité pre deti v detskom domove a to pre deti v samostatných skupinách a v špecializovanej skupine zdravotne ťažko postihnutých detí. Vzhľadom k tomu, že príjmy sme mali pomerne slabé, najviac sme sa sústredili na prázdninové aktivity detí. Prispeli sme na ich rekreácie a to v táboroch Lučivná, v tábore Očkolandia a pre deti zo špecializovanej skupiny /zdravotne ťažko postihnuté/ v Santovke. Na konci roka sa uskutočnili spoločensko-pracovné stretnutia a to s profesionálnymi rodičmi, ktorí majú deti nášho domova vo svojich rodinách a sú členmi nášho občianskeho združenia a rovnako so zamestnancami detského domova, kde sme bilancovali uplynulý rok a zároveň hovorili o možnostiach ako prispieť k zvýšeniu kvality života našich detí. Všetko bude záležať od príjmov, ktorými budeme môcť disponovať v novom roku. OZ Škovránčatá prispieva k zlepšeniu kvality života detí v detskom domove, pomáha utužovať vzťahy mimo priestorov detského domova, dáva šancu deťom zažiť a poznať viac ako môže poskytnúť rozpočet detského domova.


Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane


Názov: Občianske združenie ŠKOVRÁNČATÁ

Sídlo: Budovateľov č.801, 981 01, Hnúšťa

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42006554