Kontakty

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa                                                  

Budovateľov 801                                                                        

98101 Hnúšťa


Telefónne čísla Hnúšťa: 047/5491108, 047 / 2433011, 047/2433012,   pracovisko Tisovec: 047/5211371


E-mail: dedskovranok@stonline.sk

Web: www.dedskovranok.eu


Mgr. Ľudmila Sucháčová (riaditeľ)

e-mail: dedskovranok@stonline.sk

telefón :  0902 725 644 


Mgr. Zuzana Sujová (vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, ekonóm, zástupca riaditeľa)

e-mail: ded.hnusta@gmail.com

telefón: 047 2433014


Mgr. Martina Danielisová (vedúca úseku starostlivosti o deti, sociálny pracovník Hnúšťa)

e-mail: danielisovamartina@gmail.com

telefón: 047 2433012


Mgr. Ľudmila Pánisová (sociálny pracovník Tisovec)

e-mail: panisova.ded@gmail.com

telefón : 047 5211371


Mgr. Petra Tamášová (sociálny pracovník Tisovec)

e-mail:tamasova.ded@gmail.com

telefón : 047 5211371


Mgr. Galina Mačudová (psychológ)

e-mail: macudova.galina@gmail.com

telefón : 047 2433012


Mgr. Michal Balik (psychológ)

email:balik.ded@gmail.com

telefón : 047 5211371


Mgr.Daniela Albertusová (špeciálny pedagóg)

email:albertusova.daniela@atk.sk

telefón:047 2433012


Kontakty na samostatné skupiny:

samostatná skupina „SRDIEČKO“ ( Hnúšťa):

samostatná skupina „HVIEZDIČKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „VČIELKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „MOTÝLIK“ (Tisovec):

špecializovaná samostatná skupina „LIENKA“ (Tisovec):

samostatná skupina „MLADÍ DOSPELÍ“ (Tisovec):