Kontakty

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa                                                  

Budovateľov 801                                                                        

98101 Hnúšťa


IČO: 37955411

DIČ: 2021868629

Darovací účet IBAN: SK56 8180 0000 0070 0042 4374


Telefónne čísla Hnúšťa: 047/5491108, 047/2433011, 047/2433012,   pracovisko Tisovec: 0911 551 141

Web: www.dedskovranok.eu


Mgr. Ľudmila Sucháčová (riaditeľka)

e-mail: riaditel.Hnusta@ded.gov.sk

telefón :  0902 725 644 


Ing. Zuzana Vengrínová (vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku, ekonómka, zástupkyňa riaditeľky)

e-mail: ded.hnusta@gmail.com

telefón: 047 2433014


Mgr. Martina Danielisová (vedúca úseku starostlivosti o deti, sociálna pracovníčka Hnúšťa)

e-mail: socialne.Hnusta@ded.gov.sk

telefón: 047 2433012


Mgr. Petra Tamášová (sociálna pracovníčka Tisovec)

e-mail: socialne.Hnusta@ded.gov.sk

telefón : 0911 551 141


Mgr. Monika Maťková (sociálna pracovníčka Tisovec - PNR)

e-mail: socialne.Hnusta@ded.gov.sk

telefón: 0911 551 141


Mgr. Michal Balik (psychológ)

email: balik.ded@gmail.com

telefón: 0908 944 075


Mgr. Beáta Hudecová (špeciálna pedagogička)

email: hudecova.bea@gmail.com

telefón: 047 2433012


Kontakty na samostatné skupiny:

samostatná skupina „SRDIEČKO“ ( Hnúšťa):

samostatná skupina „HVIEZDIČKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „VČIELKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „MOTÝLIK“ (Tisovec):

špecializovaná samostatná skupina „LIENKA“ (Tisovec):

samostatná skupina „MLADÍ DOSPELÍ“ (Tisovec):