kontakty

Detský domov Škovránok                                                        

Budovateľov 801                                                                        

98101 Hnúšťa


Telefónne čísla Hnúšťa: 047 / 54 914 01, 047/2433012,   pracovisko Tisovec: 047/5211371, 047/5494633


E-mail: dedskovranok@stonline.sk

Web: www.dedskovranok.eu


Mgr. Ľudmila Sucháčová (riaditeľ)

e-mail: dedskovranok@stonline.sk

telefón : 047 5491401, 0902 725 644 


Mgr. Zuzana Sujová (ekonóm, zástupca riaditeľa)

e-mail: ded.hnusta@gmail.com

telefón: 047 2433014


Mgr. Ľudmila Pánisová (sociálny pracovník Tisovec)

e-mail: panisova.ded@gmail.com

telefón : 047 5211371


Mgr. Monika Maťková (sociálny pracovník Tisovec)

e-mail: matkova.ded@gmail.com

telefón : 047 5494633


Mgr. Martina Danielisová (sociálny pracovník Hnúšťa)

e-mail: danielisovamartina@gmail.com

telefón: 047 2433012


Mgr. Galina Mačudová (psychológ)

e-mail: macudova.galina@gmail.com

telefón : 047 2433012


Mgr. Martin Helik(psychológ)

email:helik.ded@gmail.com

telefón : 047 5494633


Mgr.Beata Hudecová (špeciálny pedagóg)

email:hudecova.bea@gmail.com

telefón:047 2433012


Kontakty na samostatné skupiny:

samostatná skupina „SRDIEČKO“ ( Hnúšťa):

samostatná skupina „HVIEZDIČKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „VČIELKA“ (Hnúšťa):

samostatná skupina „MOTÝLIK“ (Tisovec):

špecializovaná samostatná skupina „LIENKA“ (Tisovec):

samostatná skupina „MLADÍ DOSPELÍ“ (Tisovec):