Motýlik                                      Aj touto cestou sa chceme poďakovať združeniu Pomocnica v Tisovci za pomoc a 

                                  podporu   so  strany pracovníkov. Ako aj za hmotnú pomoc pre deti so skupiny Motýlik.