Profesionálne rodiny

CDR vykonáva prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Po vzájomnej dohode s centrami v regióne sa príprava vykonáva v termínoch, ktoré sa každoročne opakujú:

CDR Tornaľa - 1.12. - 28.2.

CDR Jesenské - 1.3. - 31.5.

CDR Hnúšťa - 1.6. - 31.8.

CDR Rimavská Sobota - 1.9. - 30.11.


V CDR Hnúšťa máme 7 profesionálnych náhradných rodín.

Profesionálni náhradní rodičia zabezpečujú starostlivosť o zverené deti vo svojej domácnosti /vo svojom rodinnom prostredí/.