Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa


„Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny“ (George Bernard Shaw)

Hovorí sa, že rodina je základom šťastia, pokoja a spokojnosti v každom veku. Každý z nás občas potrebuje pekné slovo, pohladenie, radu, oporu…. Je prirodzené, že najmä deti hľadajú oporu a lásku u svojich rodičov. Bohužiaľ, nie všetky rodiny majú možnosť vytvoriť pre svoje deti bezpečné prostredie vhodné na ich výchovu. A vtedy nastupujeme my – deťom poskytneme náhradný domov a rodičom pomocnú ruku pri riešení ich problémov. Snažíme sa deťom poskytnúť všetko čo potrebujú na to, aby boli šťastnejšie, spokojnejšie, usmievavejšie.  Sme pripravení rozprestrieť nad nimi ochranné krídla a poskytnúť im podporu a pomoc. Chceme, aby vedeli, že napriek tomu, že im nie je dopriate vyrastať so svojimi rodinami, majú jednu veľkú rodinu, hoci nie biologickú, ale milujúcu.

Našim cieľom je vychovať z našich detí šťastných a dobrých ľudí, ktorí sa v budúcnosti dokážu začleniť do spoločnosti a budú sa vedieť postarať o seba a svoje budúce rodiny